Registration Form Warszawa

Serdeczne zapraszamy do rejestracji udziału w Warszawie.

Piątek, 25 października 2019 r.

WARSAW PLAZA HOTEL, ul. Łączyny 5, Warszawa

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon (wymagane)

Miejscowość (wymagane)

Kod pocztowy (wymagane)

Ulica, nr domu/nr lokalu (wymagane)

Pole do uzupełnienia (niewymagane)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wraz z numerem telefonu komórkowego i adresem e-mail, dla celów marketingowych oraz dla celów realizacji i koordynacji projektów prowadzonych przez administratora danych osobowych, którym jest WW1 Sp. z o.o. sp.k.. Dane osobowe udostępniam dobrowolnie i oświadczam, że wiadomym mi jest, że przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych i ich poprawiania oraz zgłaszania żądania ich usunięcia. Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z regulaminem. (wymagane)